Blog

Биотек 20 години

Компанијата Биотек е основана 1999-тата година со основна дејност работа со медицински потрошен материјал и опрема за клинички и индустриски сектор. Своите почетоци ги започна со само тројца вработени како ексклузивни застапници на веќе познатите светски компании: Biomerie  Франција,Diamed Швајцарија,Sigma Aldrich и Human od Германија. Потребата од усовршување на биохемиските и микробиолошките лаборатории низ Македонија ја наметна потребата од проширување на основната дејност на Биотек. Тимот на вработени се надополнуваше со нови кадри, нoви странски партнери, нови теми во [...]

Read more...