Why Choose BIOTEK!

It is a company and technology you can rely on! Our experts are well known and established professionals in laboratory analysis.

COMPLETE SOLUTIONS FOR EVERY SIZE LABORATORY

Complete offer for different size laboratories.

CUSTOM SOLUTIONS

Every client is different and we have the know-how for custom solutions

IMPLEMENTATION OF EASY&COST EFFECTIVE ACCREDITATED METHODS

NEXT GENERATION

Bringing the newest solutions for your laboratory needs.

COMPLETE SUPPORT

Our team is dedicated for your needs and at your disposal.

Latest from the blog

Биотек 20 години

Компанијата Биотек е основана 1999-тата година со основна дејност работа со медицински потрошен материјал и опрема за клинички и индустриски сектор. Своите почетоци ги започна со само тројца вработени како ексклузивни застапници на веќе познатите светски компании: Biomerie  Франција,Diamed Швајцарија,Sigma Aldrich и Human od Германија. Потребата од усовршување на биохемиските и микробиолошките лаборатории низ Македонија ја наметна потребата од проширување на основната дејност на Биотек. Тимот на вработени се надополнуваше со нови кадри, нoви странски партнери, нови теми во [...]