ИВФ (ИН Витро Фертилизација)

Varolab

Во 1978 беше родено првото бебе оплодено со вештачко оплодување. До 2006 во Светот имаше повеќе од 3 милиони бебиња оплодени со Ин Витро Фертилизациј - ИВФ. Ограничувањата на некои земји, како и скапото финансирањето на процесот, доведе до различни нивоа во развојот на ИВФ.

Варолаб е производител на сите видови на медицинска опрема потребна за Ин Витро Фертилизација и дистрибутер на своите високо квалитетни производи на Светско ниво.

image