Вакум системи за земање на крв

Главна предност на овој систем е можноста за земање на точна определена количина на крв и урина поради лесната употреба на системот за земање на примерок со претходно определен вакум.

При земање на крв VACUETTE тубите можат да се променат брзо и хигиенски без било каков ризик за стапување во контакт со земениот материјал.

За повеќе информации на овие производи, Ве молиме да не контактирате преку е-маил, телефон или факс, или можете да не посетите во нашите канцеларии од 09:00 до 17:00 часот.

www.greinerbioone.com
image