TECNA
Италија

Tecnа е основана во 1994, истражува, развива и произвдува иновативна дијагностика. Компанијата е основана од група хемичари и биолози со многу години индустриско искуство во областа на имунодијагностика.

Tecna претставува мост помеѓу напредната биотехнологија и прехранбената индустрија; користи знаење со цел да ги реши секојдневните проблеми на оние кои бараат гаранција за квалитет и долготрајност на нивните производи.

Tecna е дел од меѓународната научна средина. Оваа непосредност со фундаменталното истражување и дозволува на Tecna да равива нови истражувачки техники целно креирани за потребите на клиентите.

www.tecnalab.com
image