PBI International

Нашето Општество

PBI е препознаен во Италија и во Светот како водечки добавувач за микробиолошки, физички, хемиски и лабораториска опрема и производи.

Нашата Историја

Компанијата е основана кон крајот на 1956, како претставник во Италија на "Paul & Funke & CO.", водечки Европски производител на опрема и потрошни производи за контрола на квалитетот во млечната индустрија.

Од успехот добиен во млечната индустрија, компанијата има развиено искуство во агро-прехранбената, фармацевтската, биотехнолошката, болничкиот и индустријата на научните полиња.

Компанијата постана "Paul & Funke & CO.",во средината на 70-тите и беше претворена во "International PBI S.p.A." во 1988.

Во Италија, Intеrnational PBI e моментално претпознатлив како водечки добавувач на лабораториски производи со растечки акцент на меѓународните пазари.

ЛАБОРАТОРИСКА ПРОИЗВОДНА АСОЦИЈАЦИЈА

International pbi е дел од меѓународната организацијата ЛАБОРАТОРИСКА ПРОИЗВОДНА АСОЦИЈАЦИЈА, "Laboratory Product Association".

Нашите клиенти

Нашите клиенти се јавните и приватните аналитички лаборатории на фармацијата, прехранбената, млечната, козметичната, клиничката, универзитетската, училишната, биотехнолошката, болничката.

Нашата Мисија

Нашата Мисија отсекогаш била обезбедување на клиентите со најдоброто можно ниво на услуга, обидувајќи се да ги решиме нивните проблеми брзо и ефективно, снабдувајќи ги најсигурните производи. Посветеноста на International pbi кон клиентите може да се препознае со нивното мото: "Квалитет каде што квалитетот се брои"

  • Да обезбедува производи и услуги со највисок квалитет
  • Да се биде чекор напред со технологијата за да се постигнат потребите на лабораторијата
  • Да станеме партнери на нашите клиенти

Нашето Производство

Aвтоклави, Ер Семплери, Површински уреди, Уреди за земање мостри, Препаратори за медиуми, Филери за Петриеви чинии, Формалдехидни Стерилизатори, Шалтери за Колони, УВ Опрема се произведени во фабриката во Монца, Италија.

image