Isolab
Германија

Isolab е компанија со широко производствено портфолио, висок квалитет и голема посветеност кон задоволството на потрошувачите како и кон квалитетот на услугата.

Isolab нуди решенија за секојдневните работи на универзитетите и владините институции, медицинските и истражувачките лаборатории, како и индустријата. Во прилог на својот добро-структуиран развој, производство и дистрибуциски системи; благодарејќи на препознатливоста изградена на ориентацијата кон клиентите и бескомпромисниот квалитет на своите прецизни производи, Isolab денеска е добро реномирана, глобално прифатен играч кој остварува стабилен раст секоја година.

Isolab нуди широко портфолио на лабораториско стакло и пластика, произведени во своите модерни капацитети од светско ниво.

www.isolabgmbh.com
image