Greiner Bio One
Австрија

Greiner BioOne e експерт во развојот на производи за клиничка дијагностика, фармација и истражување, како и биотехнолошката индустрија. Greiner e Вашиот партнер во иновативни решенија за ситеми за земање на примероци преку најсоодветни безбедносни решенија. Производната линија VACUETTE (вакуумски систем за змање на крв) е присутна во повеќе од 100 земји во светот и се користи во болници, лаборатории, приватни здравствени организации како и центри за дарување на крв.

www.greinerbioone.com
image