GESAN
Италија

Gesan Production, е основана во раните 90-ти, а денес е една од најпрепознатливите производители и продавачи на реагенси за клиничка хемија. Мисијата на Gesan е да развива и произведува високо квалитетни течни реагенси за клиничка хемија, комбинирани со едноставност за употреба.

Сите активности се посветени за целосно почитување на околината, со цел за зачувување на природните ресурси за идните генерации. Во 2004 главната производствена локација постигна ISO 14001:2004 сертификација, за намалување на последиците на производствените активности за средината и за промоција на постојаното подобрување. Рециклирањето и модерните производствени процеси дозволуваат да се одржи потрошувачката на ресурси и загадување на животната средина на минимални нивоа.

www.gesanproduction.it

image