Aptaca
Италија

Основана во 1978, Аптака ја заслужува својата сегашна значајна позиција на меѓународниот пазар на пластичен лабораториски потрошен материјал за еднократна и повеќекратна употреба, докажувајќи се како еден од лидерите на ова поле.

Инвестирањето во истражувањата и развојот на своите производи како и ориентираноста кон клиентите и овозможуваат на АПТАКА да нуди се поголем опсег на производи за потребите на во областа на Клиничка Хемија, Серологија, Хематологија, Криогенетика, Микробиологија и Бактериологија.

Благодарение на ефикасниот производствен процес и големото внимание на квалитетот АПТАКА ги има имплементирано системите ISO 9001 (1998) како и ISO 13485 (2007).

www.aptaca.com
image