Канцелариски Бизнис Центар во Косово-OBCK

Од 01.11.2009 ние го проширивме нашиот бизнис со отворање на нашата канцеларија во Приштина, Биотек-Косово, основано преку CEED, како дел од Канцеларискиот Бизнис Центар во Косово-OBCK(Office Business Centre Kosovo)...

Понудата на Биотек-Косово се состои од следниве производи :опрема, реагенси, потрошен материјал, услуги и резервни делови за следниве области:

 • Микробиологија, мануелна и автоматска – Biomerieux –Франција, Fluka –SIAL
 • Имунологија- Biomerieux-Франција, Randox –Велика Британија, Bioactiva-Германија
 • Биохемија – Randox – Велика Британија;
 • Молекуларна Биологија – BioMerieux-Франција, Sigma - Aldrich-Германија, Randox – Велика Британија, Biometra - Германија;
 • Хемија - Sigma Aldrich - Германија;
 • ИВФ (Ин Витро Фертилизација) - Vitrolife - Шведска, Varolab ИВФ опрема – Германија;
 • Vacuette- вакуум системи за земање крв - Grеiner – Австрија;
 • Хроматографија – опрема и потрошен материјал - Waters – САД, Supelco – Германија;
 • Контрола на Храна и Честички - Tecna – Италија, Vicam – САД, Randox-Велика Британија;
 • Лабораториско стакло и пластика - Aptaca – Италија, Isolab –Германија;
 • Лабораториска Опрема -VWR –Австрија, Biometra –Германија;
image