Нашата Мисија

... Да сме суштински дел од секоја модерна лабораторија во клиничкиот и индустрискиот сектор, застапувајќи најсофистицираната лабораториска опрема, реагенси и потрошен лабораториски материјал како и комплетна подршка за одржување и сервис и апликативна подршка преку високо квалификуван и обучен кадар...

image