PBI International

Shoqëria e jonë

International PBI është e njohur në Itali dhe në tërë botën si furnizuesi më i madh për mikrobiologji, fizike, kimike, paisje për laborator dhe prodhime.

Biografia e jonë

TKompania është themeluar më 1956, që të prezentoj në Itali "Paul & Funke & CO.", Prodhuesin lider Evropian në prodhimin e paisjeve dhe materialit hargjues për kontrollën e kualitetit në industrin e qumështit.

Nga suksesi i arritur në industrinë e qumështit kompania e ka zgjeruar eksperiencën në ushqimet-agrare, farmaceutike, bioteknologjike, Spitalore dhe në fushën e shkencave.

Kompania ishte bërë "Pool Bioanalysis Italiana S.r.l." nga mesi i viteve të 70ta dhe ishte konvertuar në "International PBI S.p.A." me 1988.

Në Itali, International PBI është konkurrente e njohur dhe lidere e pakontestuar në furnizimin me prodhime laboratorike me një rritje të theksuar në tregjet ndërkombëtare.

ASOCAICIONI PËR PRODHIME LABORATORIKE

International pbi është pjesë e organizatës ndërkombëtare "Asociacioni për Prodhime Laboratorike".

Klientet tanë

Klientët tanë janë laboratorët publikë dhe privat për analiza të barnave/medikamenteve, Ushqimit, Qumështit, Kozmetikës, Lëngjeve, Bioteknologjisë, Spitaleve, Klinikave, Univerziteteve Shkollave.

Produktet tona

Në Itali,Katalogu "Omnialab" (versioni elektronik dhe i shkruar në letër) është katalogu më i kompletuar për produkte laboratorike që ekziston. Ai i përfshin më shumë se 30.000 artikuj. Në mbarë botën "Kulla e PIZES" . Katalogu në gjuhën Angleze është shpërndarë më shumë se në 62 Shtete.

MISIONI YNË

Misioni ynë gjithmonë ka qenë ti'u sigurojm klientëve shërbimet e nivelit më të mirë, ti'a bëjmë të mundur zgjidhjen e problemeve shpejt dhe efikas, furnizimin me produktet më të përshtatshme. International pbi është i përkushtuar për klientelën me moton identifikuese: "Kualitet ku Kualiteti qmohet"

  • Të sigurojmë produktet dhe shërbimet me kualitetin më të lartë.
  • Të mbajmë hapin me teknologjinë në zhvillim që të arrijmë te gjitha nevojat e laboratorit.
  • Të bëhemi partner të klientëve tanë.

Prodhimet tona

Autoklavi, Air Sempler, paisje sipërfaqesh, paisje për marrjen e mostrave, Përgaditor për Media, Mbushës të Petri Disheve , Sterilizator Formaldehyde , LLogaritës të Kolonave, Paisje UV që prodhohen në Fabriken e Monza's në Itali.

image