GESAN
Italy

Gesan production, e themeluar në fillim te viteve '90të. Sot është një ndër realitetet më të njohura në prodhimin dhe shitjen e reagjenteve të Kimise Klinike. Misioni i saj është të zhvilloj dhe prodhoj lëngun me kualitetin më të lartë për reagjentet e Kimisë Klinike, të kombinuar me përdorim të lehtë.

Të gjitha aktivitetet janë të përkushtuara që në tërsi të respektojnë mjedisin, me qëllim të ruajtjës së burimeve natyrore për gjeneratat e ardhshme. Më 2004 Lokaliteti kryesor i prodhimit ka arritur certifikimin mjedisor ISO 14001:2004, që të reduktojë konsekuencat e aktiviteteve të prodhimit në mjedis dhe të promovoj përmiresim të vazhdueshëm të saj. Riciklimi dhe proceset e prodhimit modern lejojnë të përmbajnë konsumim të burimeve dhe ndotjën e mjedisit në nivele minimale.

www.gesanproduction.it

image