CTK Biotech, Inc
USA

Me seli ne San Diego, California, nje rajon I njohur per bioteknologji dhe zbulime shkencore. CTK punon ne hulumtimet moderne dhe ndihmon ne zhvillimin professional te bashkpunimit rajonal si dhe ate global

CTK Zhvillon dhe prodhon serin e testeve imunodiagnostike innovative per komunoitetin e IVD ne mbare boten. Ne kemi nje biznes unik te IVD qe eshte e njejete me ate te cilen e prodhojme dhe rikombinojme antigenet dhe antitrupat per nje perdorim te mevonshem te ne prodhimin series te testeve tona. Shkathtesit tona ne marrjen dhe pastrimine materialeve te vrazhda na jep ne nje kende mbi te gjithe konkurrencen tone qe e garantojme klienteve tane se do te marrin prodhimert me kualitetin me te larte me nje qmim te arsyeshem Perkujdesja per klientet eshte faktori me i rendesishem ne biznisin tone. Ne bejme te pamunduren qe te marrim persiper dhe te qendrojme me klientet tane duke I kapercyer te priturat e tyre me kualitetin e prodhimeve, qmimet konkurruese dhe sherbimin joparalel.

Prej prodhimit te produkteve te vrazhde qe te testojme prodhimin e produktit dhe regjistrimin e tyre, CTK eshte e njohur per nje kualitet te shkelqyeshem.

image