Kontakt

Në çdo kohë mund të na kontaktoni për informata më të hollësishme rreth programeve tona, aktiviteteve dhe mundësive për punësim.

Macedonia

Adresa: Zagrebska 28V, 1000 Skopje, Macedonia.

Tel: +389 (0)2 3110 106; 00 389 (0)2 3124 206;

Fax: +389 (0)2 3126 274;

Celular: +389 (0)70 360 096;

E-mail: info@biotek.com.mk; sales@biotek.com.mk

Faqja e Internetit: www.biotek.com.mk

Kosovo

Adresa: Str.Bajram Kelmendi nr.34, lok.14, 10000 Pristina, Kosovo.

Tel: +381 (0)38 222 106;

Fax: +381 (0)38 222 106;

E-mail: biotek-kosovo@biotek.com.mk

Faqja e Internetit: www.biotek.com.mk

Makedonija
google map
Kosovo
google map