Aktivitete snippet

Aktivitete

  • Edukime të vazhdueshme të punonjësve nëpërmjet llojeve të ndryshme të trajnimeve, në vend dhe jashtë tij.
  • Pjesëmarrje në kongrese lidhur me sferat e veprimtarive tona.
  • Organizim të seminareve dhe punëtorive.
  • Implementim të ISO 9001-2008
  • Zgjerim të aktiviteteve tona në rajon
  • Investojmë vazhdimisht në kompaninë tonë. Në vitin 2008 u vendosëm në ambiente të reja, me zyra dhe magazina më të mëdha.
  • Aktivitete të vazdueshme marketingu.
image